Kategorijos

Tiekėjai

Naudojimosi taisyklės

Asmeniniai lankytojų duomenys yra renkami tam, kad lankytojai galėtų saugiai atsiskaityti ir būtų įmanoma pristatyti lankytojams jų pirkinius.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia VšĮ Kino Pavasaris teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia VšĮ Kino Pavasaris , susikurdamas savo paskyrą. VšĮ Kino Pavasaris įsipareigoja šiuos duomenis naudoti tik šiems tikslams. Lankytojui sutikus, jo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai elektroniniu laišku pranešti VšĮ Kino Pavasaris .